Photographic Galleries: Images of Guatemala
 
San Juan Atitán.jpg
[5/6]


Copyright:
Krystyna Deuss / Guatemalan Maya Centre

Caption:
Man from San Juan Atitán plaiting a hat from fibre
 
san_juan_atitan.jpg
guatemala02104.jpg